მეწარმეობის წახალისების მიზნით სალექციო კურსი ჩატარდა

მეწარმეობის  წახალისების მიზნით სალექციო კურსი ჩატარდა

კურსის ფარგლებში ჩატარადა რამდენიმე საჯარო ლექცია მეწარმეობაზე, angel investingis და ბიზენს აქსელარაციაზე. პირველ ეტაპზე ლექციები გაიმართა შავი ზღვის საერთშორისო უნივერიტეტში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსტიტსა და კავკასიის უნივერსიტეტში. ასევე, მოეწყო არაფორმალური შეხვედრა ინვესტორ, მამუკა მაჭავარიანთან, რომელმაც უპასუხა სტუდენტების ყველა შეკითხვას მეწარმეობასთან დაკავშირებით და მისცა მათ რჩევები ბიზნესის დასაწყებად. დიდი დაინტერესების გამო, Startup მარანი კვლავ გეგმავს დამატებით საჯარო ლექციების ჩატარებას, რომელში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნება ყველა დაინტერესბულ პირს. სალექციო კურსის ფორმატისა და შინაარსის შესახებ ინფორმაციის მიიღებთ ორგანიზაციის facebook გვერდის საშუალებით :

Startupmarani

https://www.facebook.com/startupmarani?fref=ts