• + -

  როგორი იდეების გაგზავნა შეიძლება ?

  ნებისმიერი იდეა ნებისმიერ სფეროში მისაღებია. შესაძლებელია, იდეა წარმოადგენდეს ინფორმაციული ტექნოლოგიების, სოფლის მეურნეობის, მრეწველობის და სხვა სფეროს, თუმცა მნიშვნელოვანია, იგი იყოს ინოვაციური ან ასახავდეს არსებული ბიზნესის ინოვაციურ ხედვას.
 • + -

  რა კრიტერიუმებით ხდება იდეების არჩევა ?

  იდეების შერჩევისას მნიშვნელობა ენიჭება შემდეგ კრიტერიუმებს: • ინოვაციურობა; • აქტუალობა; • განხორციელების დრო და შესაძლებლობა; გლობალურ ბაზარზე გასვლის პოტენციალი; • არსებულ რეალობასთან თანხვედრა; • მომხმარებლისთვის სარგებლის მოტანის სიხშირე.
 • + -

  ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება ?

  მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველას, ვისაც აქვს ინოვაციური იდეა და მზად არის ბიზნესის დასაწყებად. ვინც თვლის, რომ მისი ბიზნესს გლობალურ ბაზარზე გასვლის პოტენციალი აქვს და მომავალში წარმატებული იქნება. ამისთვის აქვს მხოლოდ დროითი რესურსი, ხოლო ფინანსურად ესაჭიროება ინვესტორის დახმარება.
 • + -

  შემიძლია თუ არა მონაწილეობის მიღება თუ არ მყავს გუნდი ან არ მაქვს ინოვაციური იდეა?

  მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია ორივე შემთხვევაში. პროექტში Startup მარანი მონაწილეობენ როგორც გუნდურად, ასევე ინდივიდუალურად. იმ შემთხვევაში კი, თუ თქვენ არ გაქვთ ბიზნეს იდეა, გთავაზობთ ჩვენს იდეებს, რომლებიც განთავსებულია ვებ-გვერდზე Startup.ge. მათგან რომელიმეს არჩევის შემთხვევაში სასურველია წარმოგვიდგინოთ ამ იდეის თქვენებური ხედვა.
 • + -

  რამდენ ხანში ერთხელ ტარდება Startup მარანი?

  სტარტაპ მარანი ყოველთვე ორგანიზებას უწევს ინვესტორებთან შეხვედრას, სადაც მხოლოდ ერთი სტარტაპ იდეის პრეზენტაცია იმართება და ესწრებიან მხოლოდ დაინტერესებული ინვესტორები, ხოლო წლის ბოლოს შემაჯამებელ ღონისძიებაზე დაახლოებით 11 სტარტაპი კიდევ ერთხელ წარდგება ინვესტორების წინაშე და განვითარებული ბიზნეს იდეებით შეეცდებიან გადაწყვეტილება მიაღებინონ დაფინანსებაზე.
 • + -

  აპლიკაციის შევსება როდის არის შესაძლებელი?

  სტარტაპ მარანის აპლიკაციის შევსება ნებისმიერ დროს შეუძლია მეწარმეობის მსურველს, აპლიკაციების გადარჩევისა და გასაუბრებების შემდეგ გამოვლინდება მაქსიმუმ 10 ფინალისტი, რომლებიც იდეის დასახვეწად დაიწყებენ მუშაობას სტარტაპ მარანის მენტორებთან ერთად და თვეში ერთხელ 1 სტარტაპ იდეის პრეზენტაცია მოხდება ინვესტორების წინაშე. მათგან კი შესაძლებელია ათივე ფინალისტი დაფინანსდეს სრულად. ეს დამოკიდებულია, თუ რამდენად კარგად წარუდგენენ თავს მონაწილეები ინვესტორებს.
 • + -

  იდეის არჩევის შემთხვევაში, აპლიკაციის შევსებიდან რამდენ ხანში ხდება იდეის ავტორთან დაკავშირება ?

  ჩვენს მიერ იდეის არჩევის შემთხვევაში, აპლიკაციების მიღებიდან ორი კვირის განმავლობაში დაგიკავშირდებით და მოგიწვევთ გასაუბრებაზე. მისი წარმატებით გადალახვის შემდეგ დაგაკავშირებთ სტარტაპ მარანის მენტორებს, რომლებიც დაგეხმარებიან და რჩევებს მოგცემენ ბიზნეს იდეის საპრეზენტაციო ფაილის მომზადებისას.
 • + -

  რა სარგებელს მიიღებს ,,სტარტაპ მარანი'' ბიზნეს იდეის დაფინანსების შემთხვევაში?

  ყოველი დაფინანსებული პროექტიდან სტარტაპ მარანის წილი შემოიფარგლება დაფინანსებული თანხის 5-10%-მდე თანხით.
 • + -

  რა შემთხვევაში ხვდება ბიზნეს-იდეა Startup მარანის ვებ-გვერდზე?

  ვებ-გვერდზე იდეის განთავსება ხდება პროექტის საბოლოო ეტაპის გავლის შემდეგ, იდეის ავტორის თანხმობის საფუძველზე
 • + -

  ვის შეუძლია ვებ-გვერდზე განთავსებული იდეების ნახვა?

  იდეების ნახვა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ინვესტორებისთვის, რომლებიც ვებ-გვერდზე წინასწარ გაივლიან აკრედიტაციას. ამ შემთხვევაში მეწარმეებს შესაძლებლობა აქვთ საკუთარი იდეა გააცნონ არა მხოლოდ იმ ინვესტორებს, რომლებიც დაესწრებიან ღონისძიებას, არამედ ვებ-გვერდის ვიზიტორებსაც.